Predsednik opštine Nenad Milenković danas je u zgradi Pokrajinske Vlade potpisao ugovore o finansiranju 2 projekta ukupne vrednosti: 27.268.942,03 dinara.

Za projekat u oblasti saobraćajne infrastrukture, pod nazivom „Revitalizacija puteva-ulica u Sremskim Karlovcima“, odobrena sredstva od strane Uprave za kapitalna ulaganja, 16.000.000,00 dinara. Ulice koje će biti revitalizovane su na potesu Žagerova bara.

Za projekat u oblasti sporta, pod nazivom „Rekonstrukcija atletske staze i staze za skok u dalj u Dvorskoj bašti u Sremskim Karlovcima“, odobrena sredstva 11.268.942,03 dinara.

Ukupna sredstva:
27.268.942,03 dinara