Председник општине Ненад Миленковић данас је у згради Покрајинске Владе потписао уговоре о финансирању 2 пројекта укупне вредности: 27.268.942,03 динара.

За пројекат у области саобраћајне инфраструктуре, под називом „Ревитализација путева-улица у Сремским Карловцима“, одобрена средства од стране Управе за капитална улагања, 16.000.000,00 динара. Улице које ће бити ревитализоване су на потесу Жагерова бара.

За пројекат у области спорта, под називом „Реконструкција атлетске стазе и стазе за скок у даљ у Дворској башти у Сремским Карловцима“, одобрена средства 11.268.942,03 динара.

Укупна средства:
27.268.942,03 динара