Afrička kuga svinja (AKS) je virusno, kontagiozno, hemoragično oboljenje domaćih i divljih svinja svih rasa i uzrasta, članova familije Suidae. Uzročnik bolesti je DNK virus iz roda Asfivirus, jedini član u okviru familije Asfarviridae.

Oboljenje  je dekadama unazad enzootski prisutno u većini država sub-saharske Afrike. Sve do 2007. godine, u Evropi je oboljenja bilo prisutno samo na  Sardiniji. Smatra se da je 2007.godine virus AKS prenesen putem brodova iz istočne Afrike u crnomorsku luku u Gruziji, gde se uspešno proširio u populaciji svinja, u prvom redu primenom kontaminisanih otpadaka iz ljudskog lanca ishrane u ishrani svinja (pomije, odbačeni ostaci hrane sa brodova).

Shodno preporukama Evropske komisije, ali i republičke Uprave za veterinu, preventivne mere protiv afričke kuge svinja podižu se na najviši nivo. Na području južnobačkog okriga formiran je regionalni centar za prevenciju te zarazne bolesti koja se pojavila u pojedinim evropskim zemljama, a u Kini gotovo uništila svinjarstvo.

Stoga, još jednom podsećamo na najvažnije eksterne biosigurnosne mere u svinjarskoj proizvodnji:

  1. Pored posedovanja zakonom RS obaveznog Uverenja o zdravstvenom stanju životinja, veoma je važno i poznavanje zdravstvenog statusa farme odnosno zapata svinja u celini, sa koje se kupuju nove jedinke.
  2. Ograničiti na najmanji, krajnje neophodni minimalni nivo, posete trećih lica farmi svinja.
  3. Sa svakim transportom životinja i/ili materijala, stočne hrane postupati krajnje oprezno:
    • kamioni, prevozna sredstva kojima se vrši odnošenje leševa uginulih jedinki ne treba da ulaze u krug farme;
    • kamioni, prevozna sredstva kojima se odvoze tovljenici na klanicu ne treba da ulaze u krug farme. Vozači moraju pokazati potvrdu o obavljenoj dezinfekciji vozila.