OBRASCI:

izjava prevoz stud.

izjava 1 stud.prevoz

zahtev stud.prevoz

Obaveštavamo studente da će Opština Sremski Karlovci školske 2019/2020 godine regresirati deo troškova prevoza studentima koji imaju prebivalište na  teritoriji opštine Sremski Karlovci i studiraju na teret budžeta, na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija i Autonomna pokrajina Vojvodina.

Obrasci zahteva se mogu preuzeti na pisarnici Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1 i na sajtu Opštine.

Pored popunjenog zahteva i izjave,  neophodno je dostaviti fotokopiju lične karte (očitane lične karte), uverenje fakulteta o redovnom upisu na tekuću godinu studija i  fotokopiju indeksa, najkasnije do 27. septembra 2019. godine.

Studenti koji zahteve budu predali posle navedenog roka, pravo na regresiranje troškova prevoza moći će da ostvare od narednog meseca, po podnošenju zahteva sa urednom dokumnetacijom.

Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona: 021/685-3007 i 021/685-3030.

ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI