Nakon dobijene saglasnosti Uprave za vanredne situacije, na „Procenu rizika od katastrofa za Opštinu Sremski Karlovci“, stekli su se uslovi za izradu  Plana zaštite i spasavanja Opštine Sremski Karlovci.

Početkom januara 2020. godine izrađen je osnovni i planski dokument „Plan  zaštite i spasavanja Opštine Sremski Karlovci“.

Uprava za vanredne situacije, dala je saglasnost na Plan, koji je izrađen u skladu sa svim zakonskim regulativama iz oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.

U toku sledeće nedelje, „Plan zaštite i spasavanja Opštine Sremski Karlovci“ biće prosleđen Opštinskom veću Opštine Sremski Karlovci, kao nadležnom organu.

 

ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

Sremski Karlovci, 29. januara 2020. godine