Zahtev podnose građani koji kojima je potrebna dozvola za kretanje, jer vode brigu o korisnicima usluga (pomoć u kući – usluga socijalne zaštite, usluga socijalne zaštite personalni asistent ili ostalo).

Građanin popunjava zahtev za izdavanje dozvole za kretanje u vreme zabrane kretanja jedinici lokalne samouprave (mestu u kojem živi).

Nakon prijema i obrade zahteva, jedinica lokalne samouprave obaveštava lice koje je podnelo zahtev i izdaje mu potvrdu (dostavlja je na mail koji je građanin upisao u zahtevu sa ostalim ličnim podacima).

Zahtev se popunjava elektronski na portalu eUprava – https://euprava.gov.rs/usluge/5616 ,  odnosno klikom na zeleni taster ”Pokreni uslugu” otvoriće se formular koji je potrebno da popunite kako biste podneli zahtev za dobijanje dozvole za kretanje.