ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и  давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права,као  и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл.гласник РС“ број:16/2018) , Решења председника Општине Сремски Kарловци број:020-32/2019-IV од 24.10.2019.године, Комисија за давање у закуп непокретних … Настави са читањем ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА