naredba sa 5. vanredne sednice
zakljucak o parkovima i javnim povrsinama za sport i rekreaciju
zakljucak o divljim deponijama