Zahvaljujući finansijskoj pomoći Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za stare i iznemogle Karlovčane, koji nemaju nikoga da brine o njima, i ove godine će biti organizovana usluga „pomoć u kući”.

Karlovačka opština je raspisala konkurs za firme koje se bave pružanjem takvih usluga na koji one treba da se prijave do 18. maja.

Usluga obuhvata nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka i pripremu lakih obroka i osvežavajućih napitaka, pomoć pri hranjenju, u održavanju lične higijene i higijene stana, plaćanje računa za električnu energiju, telefon i druge komunalne usluge. Poslove na koje stari mogu računati su i nabavka i nadgledanje uzimanja lekova i primena saveta kvalifikovanih medicinskih stručnjaka, odvođenje na lekarske preglede, kao i saniranje i nega manjih povreda. Konkretne usluge zavisiće od fizičkih i psihičkih sposobnosti korisnika i njihovih potreba, zdravstvenog statusa, stepena ometenosti ili invalidnosti, porodične podrške i drugih okolnosti.

Korisnici će biti odabrani na osnovu kriterijuma za pružanje te usluge, uz stručnu pomoć Centra za socijalni rad grada Novog Sada, nakon čega će Odeljenje za društvene delatnosti izraditi uput za prijem korisnika.

Na tu pomoć može računati maksimalno 25 korisnika. Usluga će se pružati stanovnicima Sremskih Karlovcima sedam meseci, od potpisivanja ugovora do januara 2021. godine.

Već dve godine zaredom u Sremskim Karlovcima se organizuje pomoć u kući, a u finansiranju učestvuje delom i lokalna samouprava.

tekst: Zorica Milosavljević // izvor: Dnevnik