1. Opštinskoj izbornoj komisiji je na 21.sednici, održanoj dana 29.maja 2020. godine, sa početkom u 17,00 časova, održana prezentacija programa za utvrđivanje rezultata glasanja na izborima za odbornike Skupštine Opštine Sremski Karlovci.
  2. Opštinska izborna komisija primila je dana 29. maja godine, u 15,30 časova, Izbornu listu Grupe građana Karlovačka lista