1. Obaveštenje
2. Javna rasprava o nacrtu odluke o budžetu OSK za 2021.g.
3. Nacrt odluke o budžetu OSK za 2021.g.