Na Svetski dan ljudskih prava 10. decembar, počinje raspodela humanitarnih paketa najugroženijim građanima Sremskih Karlovaca, među kojima su i korisnici Narodne kuhinje.

Imajući u vidu veoma složenu situaciju dodatno otežanu pandemijom virusa COVID-19, Živana Živanović, član Opštinskog veća za sport, omladinu i socijalnu politiku i Nada Ostojić-Agbaba, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti u Opštini Sremski Karlovci, zajedno sa predstavnicima Centra za socijalni rad,  izvršile su analizu materijalnog stanja i potreba socijalno ugroženih lica i obezbedile pomoć iz Fondacije „Čovekoljublje“, Dobrotvorne fondacije Srpske Pravoslavne Crkve. Zahvaljujući ovoj donaciji biće podeljeno 150 paketa hrane i higijene, kojom smatramo da ćemo privremeno olakšati funkcionisanje najugroženijih pojedinaca i porodica koji žive u Sremskim Karlovcima.  Humanitarni paketi sadrže hranu, higijenske proizvode i dezinfekciona sredstva. Učešće u organizaciji i svesrdnu pomoć, pored predstavnika opštinskih službi pružili su radnici komunalnog preduzeća, te mladi i volonteri našeg mesta.

Nadamo se da je ovo početak uspešne saradnje Opštine Sremski Karlovci sa Fondacijom „Čovekoljublje“ osnovane pre dvadeset godina, koja pored humanitarne pomoći realizuje razvojne projekte namenjene marginalizovanim i ugroženim grupama u društvu: deci, starijim osobama, ljudima koji žive sa HIV/sidom, terminalno obolelim ljudima i osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama, kroz različite programe.