уторак, фебруар 20, 2018

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ

ПРОСТОРНИ ПЛАН Документациона основа Намена простора  2. Инфраструктура 3. Туризам и заштита простора 4. Подручја од међународног значаја 5. Спровођење ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Документациона основа 1822-10n-inzinjersko-geoloska karta-1-20000-A3.dwf 1822-11n-pogodnost terena za izgradnju-1-20000-A3.dwf 1822-2n-podela na prostorne celine.dwf 1822-3n plan namene povrsina sa granicom plana.dwf 1822-4n-plan regul.povrsina javne namene...

РАНИ ЈАВНИ УВИД

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТЕСА „РОВИНЕ“ СА ОКРУЖЕЊЕМ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА  

ОЗАКОЊЕЊЕ

СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ 2017. СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ 2016. СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ 2018.

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја...

obrazac-1-tabele-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja 2017 obrazac-1-prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja 2017   На основу члана 18. и 19.Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15), члана 4, 6 и 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног...

ПРЕДЛОГ СТАТУТА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Овде се налази Предлог Статута Спортског савеза општине Сремски Карловци усклађен са Законом о спорту, који је усвојен на седници Управног одбора ССОСК. На основу чл. 40. ст.2., чл. 55. ст.3. тач. 1. Закона о...

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПДР радне зоне „Просјанице“

пштина Сремски Карловци, Општинска управа, Одељење за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине, у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,81/09-исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за парцелу 3432/1 К.О. Сремски Карловци

Општина Сремски Карловци, Општинска управа, Одељење за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10...

Потврђен урбанистички пројекат

У складу са чл. 63. став 8. Закона о планирању и изградњи, објављује се Урбанистички пројекат за парцелу бр. 3432/1 К.О. Сремски Карловци инвеститора Бранислава Крстића из Новог Сада. Урбанистички пројекат је потврђен од стране...

ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА (легализација)

Сви нерешени захтеви из легализације, сматрају се захтевима за озакоњење, ступањем на снагу Закона о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", бр. 96/2015) дана 27.11.2015. године. Уколико немате поднет захтев за легализацију (активан предмет) у Одељењу...
Сремски Карловци
broken clouds
1.5 ° C
2 °
1 °
74 %
7.7kmh
75 %
Уто
4 °
Сре
5 °
Чет
6 °
Пет
8 °
Суб
2 °