четвртак, март 21, 2019

ПРЕДЛОГ СТАТУТА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Овде се налази Предлог Статута Спортског савеза општине Сремски Карловци усклађен са Законом о спорту, који је усвојен на седници Управног одбора ССОСК. На основу чл. 40. ст.2., чл. 55. ст.3. тач. 1. Закона о...

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПДР радне зоне „Просјанице“

пштина Сремски Карловци, Општинска управа, Одељење за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине, у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,81/09-исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за парцелу 3432/1 К.О. Сремски Карловци

Општина Сремски Карловци, Општинска управа, Одељење за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10...

Потврђен урбанистички пројекат

У складу са чл. 63. став 8. Закона о планирању и изградњи, објављује се Урбанистички пројекат за парцелу бр. 3432/1 К.О. Сремски Карловци инвеститора Бранислава Крстића из Новог Сада. Урбанистички пројекат је потврђен од стране...

ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА (легализација)

Сви нерешени захтеви из легализације, сматрају се захтевима за озакоњење, ступањем на снагу Закона о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", бр. 96/2015) дана 27.11.2015. године. Уколико немате поднет захтев за легализацију (активан предмет) у Одељењу...

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Републички геодетски завод - катастар непокретности (увид у лист непокретности) Портал за креирање корисничког налога и пријављивање у систем електронског подношења захтева Републички завод за заштиту споменика културе - Београд Завод...

ОГЛАСНА ТАБЛА

Према Закону о општем управном поступку (Сл. лист СРЈ" бр. 33/97, 31/31 и "Сл. гласник РС" бр. 30/10) достављање писмена се сматра извршеним прибијањем писмена на огласну таблу органа који води поступак, у следећим случајевима: 1) Промене...

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Сремски Карловци и урбанизам: Урбанизам кроз историју - аутор Горана Гајиновић м.и.а. Урбанизам данас - аутор Софија Довниковић м.и.а.   Приказ локалитета великог потенцијала Резултати истраживања: ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТУДИЈЕ О ПОДЗЕМНИМ ВОДНИМ РЕСУРСИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ Просторни развој...

УПУТСТВА О ПОТРЕБНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА   Графички приказ обједињене процедуре Корисничко упутство за подносиоце електронских захтева - Локацијски услови - Правилник о електронској обједињеној процедури - Правилник о начину размене докумената и поднесака електронским путем Упутство кроз законске процедуре ПРЕГЛЕД НАЈЧЕШЋИХ ГРЕШАКА...

ЕЛЕКТРОНСКА ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

ЕЛЕКТРОНСКА ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинске административне таксе (приходи општинских органа) Републичке административне таксе Упутство за подносиоца захтева за електронско подношење захтева   Линк за Централни информациони систем у којем се налазе захтеви: Портал за креирање корисничког налога и...
Сремски Карловци
clear sky
2.4 ° C
3.3 °
1 °
74 %
2.1kmh
0 %
Чет
13 °
Пет
15 °
Суб
19 °
Нед
21 °
Пон
16 °