уторак, јануар 22, 2019

Коначна листа реда првенства за помоћ избеглицама куповином сеоских кућа

У складу са Споразумом о донацији закљученим између Банке за Развој Савета Европе и Републике Србије у вези са Регионалним стамбеним програмом - Потпројекат 2 (у даљем тексту: Потпројекат 2) и чл. 8. и...

Јавни позив за подношење захтева за доделу помоћи у виду лепка за стиропор и...

На основу члана 8. Правилника о условимаи мерилима за избор корисника помоћи за доделу лепка за стиропор и дисперзивнихфасадних боја, Комисија расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУПОМОЋИ У ВИДУ ЛЕПКА ЗА СТИРОПОР И ДИСПЕРЗИВНИХФАСАДНИХ...

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица са Листом корисника

На основу Споразума о донацији закљученогизмеђу Развојне банке Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалногстамбеног програма - Потпројекат 2(у даљем тексту: Потпројекат 2)и Уговора о гранту у оквиру Потпројекта 2, Регионалногстамбеног програма, закљученим...

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА производња еколошког хумуса

Одељење за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управеОпштине Сремски Карловци, на основу члана 10, 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“ бр. 135/04 и36/09),...

Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,...

Обавештење о јавном увиду Студије о процени утицаја пројекта изградње двоколосечне пруге на животну...

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ а.д., Дирекција за инфраструктуру из Београда, Немањина 6, поднео Министарству пољопривреде и заштите животне средине, захтев за давање сагласности на...

Савет за безбедност саобраћаја Општине Сремски Карловци

Поштовани, Обавешавамо Вас да је Савет за безбедност саобраћаја Општине Сремски Карловци у сарадњи са Центаром за промоцију безбедности саобраћаја организовао низ едукативних предавања на тему безбедности у саобраћају, намењених предшколцима и васпитачима у вртићу...

Рани јавни увид

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Ускладу са чланом 45 а Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 –УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,...

КАРЛОВЧАНКЕ У УЛОЗИ ФАВОРИТА

Одбројавају се дани до почетка дечије манифестације „Србија у ритму Европе“ у Ћуприји, на којој ће, у конкуренцији 20 градова, наступити и представници Сремских Карловаца. Почетак фестивала је у 17 часова, а о победнику...
Сремски Карловци
light snow
0 ° C
0 °
0 °
88 %
3.6kmh
90 %
Уто
2 °
Сре
3 °
Чет
0 °
Пет
-0 °
Суб
0 °