четвртак, март 21, 2019

Коначна листа реда првенства – Грађевински материјал

КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА   За доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији Општине Сремски Карловци доделом пакета грађевинског материјала

Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора

О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУППОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 1. Општина Сремски Карловци објављујеоглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора – Комплекс „Видиковац“ у Сремским Карловцима. Пословни простор се састоји...

Регресирање дела трошкова превоза за ученике средњих школа

ОБ А В Е Ш Т Е Њ Е О РЕГРЕСИРАЊУ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХШКОЛА Обавештавају се ученици који похађајусредњу школу ван места становања исвакодневно путују на међуградској/међумесној релацији до установе средњегобразовања, да ће се...

Коначна листа реда првенства за помоћ избеглицама куповином сеоских кућа

У складу са Споразумом о донацији закљученим између Банке за Развој Савета Европе и Републике Србије у вези са Регионалним стамбеним програмом - Потпројекат 2 (у даљем тексту: Потпројекат 2) и чл. 8. и...

Јавни позив за подношење захтева за доделу помоћи у виду лепка за стиропор и...

На основу члана 8. Правилника о условимаи мерилима за избор корисника помоћи за доделу лепка за стиропор и дисперзивнихфасадних боја, Комисија расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУПОМОЋИ У ВИДУ ЛЕПКА ЗА СТИРОПОР И ДИСПЕРЗИВНИХФАСАДНИХ...

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица са Листом корисника

На основу Споразума о донацији закљученогизмеђу Развојне банке Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалногстамбеног програма - Потпројекат 2(у даљем тексту: Потпројекат 2)и Уговора о гранту у оквиру Потпројекта 2, Регионалногстамбеног програма, закљученим...

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА производња еколошког хумуса

Одељење за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управеОпштине Сремски Карловци, на основу члана 10, 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“ бр. 135/04 и36/09),...

Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,...

Обавештење о јавном увиду Студије о процени утицаја пројекта изградње двоколосечне пруге на животну...

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ а.д., Дирекција за инфраструктуру из Београда, Немањина 6, поднео Министарству пољопривреде и заштите животне средине, захтев за давање сагласности на...

Савет за безбедност саобраћаја Општине Сремски Карловци

Поштовани, Обавешавамо Вас да је Савет за безбедност саобраћаја Општине Сремски Карловци у сарадњи са Центаром за промоцију безбедности саобраћаја организовао низ едукативних предавања на тему безбедности у саобраћају, намењених предшколцима и васпитачима у вртићу...
Сремски Карловци
clear sky
2.4 ° C
3.3 °
1 °
74 %
2.1kmh
0 %
Чет
13 °
Пет
15 °
Суб
19 °
Нед
21 °
Пон
16 °