петак, април 3, 2020

Расписан конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа из Сремских Карловаца

Комисија за доделу стипендија општине Сремски Карловци расписала је конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа из Сремских Карловаца. Рок за пријављивање на конкурс је од 01. до 15. октобра 2016. године. У наставку текста...

Коначна листа реда првенства – Грађевински материјал

КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА   За доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији Општине Сремски Карловци доделом пакета грађевинског материјала

Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора

О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУППОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 1. Општина Сремски Карловци објављујеоглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора – Комплекс „Видиковац“ у Сремским Карловцима. Пословни простор се састоји...

Регресирање дела трошкова превоза за ученике средњих школа

ОБ А В Е Ш Т Е Њ Е О РЕГРЕСИРАЊУ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХШКОЛА Обавештавају се ученици који похађајусредњу школу ван места становања исвакодневно путују на међуградској/међумесној релацији до установе средњегобразовања, да ће се...

Коначна листа реда првенства за помоћ избеглицама куповином сеоских кућа

У складу са Споразумом о донацији закљученим између Банке за Развој Савета Европе и Републике Србије у вези са Регионалним стамбеним програмом - Потпројекат 2 (у даљем тексту: Потпројекат 2) и чл. 8. и...

Јавни позив за подношење захтева за доделу помоћи у виду лепка за стиропор и...

На основу члана 8. Правилника о условимаи мерилима за избор корисника помоћи за доделу лепка за стиропор и дисперзивнихфасадних боја, Комисија расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУПОМОЋИ У ВИДУ ЛЕПКА ЗА СТИРОПОР И ДИСПЕРЗИВНИХФАСАДНИХ...

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица са Листом корисника

На основу Споразума о донацији закљученогизмеђу Развојне банке Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалногстамбеног програма - Потпројекат 2(у даљем тексту: Потпројекат 2)и Уговора о гранту у оквиру Потпројекта 2, Регионалногстамбеног програма, закљученим...

Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА производња еколошког хумуса

Одељење за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управеОпштине Сремски Карловци, на основу члана 10, 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“ бр. 135/04 и36/09),...

Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,...

Обавештење о јавном увиду Студије о процени утицаја пројекта изградње двоколосечне пруге на животну...

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ а.д., Дирекција за инфраструктуру из Београда, Немањина 6, поднео Министарству пољопривреде и заштите животне средине, захтев за давање сагласности на...
Сремски Карловци
clear sky
0.1 ° C
1.7 °
-1 °
80 %
1.1kmh
0 %
Пет
14 °
Суб
15 °
Нед
16 °
Пон
13 °
Уто
14 °