Добра

08.03.2019.
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,
 ЈН ОП IX-1-1-2

 

20. 02. 2019.
Економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности  
број, ЈН МВ VII-1-1-3.

16. 08. 2018.

НАБАВКА ШТАНДОВА-КУЋИЦА ЗА ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА, ЈН МВ VIII-1-1-5

 

18. 04. 2018.

ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ЈН МВ III-1-1-1

 

 

02. 04. 2018.

НАБАВКА ШТАНДОВА-КУЋИЦА ЗА ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА

ЈН МВ VIII-1-1-4

 

27. 03. 2018.

НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ,

ЈН МВ III-1-1-2

 

 

07. 03. 2018.

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈН ОП IX-1-1-3

 

 

 

13.12.2017

ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ЈН МВ IX-1-1-9

 

15. 11. 2017.

ВЕРТИКАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЈН МВ IX-1-1-5

 

14. 11. 2017.

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЈН МВ VII-1-1-8

 

25. октобар 2017.

ВЕРТИКАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЈН МВ IX-1-1-5

31. мај 2017.

Гориво за службена возила ЈН МВ број III-1-1-3

31. 05. 2017. Позив за подношење понуда

31. 05. 2017. Конкурсна документација

13. 06. 2017. Одлука о додели уговора

11. 07. 2017. Обавештење о закљученом уговору

20. април 2017.
Видео надзор на раскрсницама и установама
ЈН МВ VIII-1-1-2
 06. април 2017.
НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
ЈН МВ III-1-1-6
 1. 06.04.2017. – Позив за подношење понуда 
 2. 06.04.2017. – Конкурсна документација
 3. 13.04.2017. – Питања и одговори
 4. 19.04.2017. – Одлука о додели уговора
 5. 25.04.2017. – Обавештење о закљученом уговору
10. март 2017.
Набавка електричне енергије
ЈН ОП IX-1-1-1
14.  фебруар 2017.
Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 5 (пет) сеоских домаћинстава RHP-W2/III-01-36
02. децембар 2016.
Набавка намештаја за „Омладински клуб Сремски Карловци“
ЈН МВ I/ 2-01-15

01. децембар 2016.

Набавка технике и опреме за
„Омладински клуб Сремски Карловци“

24. октобар 2016.

Набавка 9 пакета грађевинског материјала

 

број: РХП-W2 /III-01-34

Конкурсна документација (тендерски досије )

– Одлука о додели уговора 

Обавшетење о закљученом уговору – РХП – грађ. мат.

21. октобра 2016.

Саобраћајна сигнализација (хоризонтална и вертикална)
ЈН МВ V -001-7
02.09.2016.
Електрична енергија
ЈН ОП V-001-2

18.08.2016

Грађевински материјал за избегла лица
ЈН МВ III -001-8

29. 07. 2016.

НАБАВКА ТУЦАНИКА ЗА ПОПРАВКУ ПУТЕВА У ГРАЂЕВИНСКОМ И ВАНГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

 

 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 2. КОНКУРСА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНАЦИЈЕ – ТУЦАНИК
 4. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПП- ТУЦАНИК
 5. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1
 6. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 7. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

23.06.2016.

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА

05.05.2016.

Реализација пројекта РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ,
ЈН ОП V -001-4

29. март 2016.

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ИРЛ СА КиМ
 1. Позив за подношење понуда за набавку грађевинског материјала и опреме за ИРЛ са КиМ, ЈН 1.1.9;
 2. Конкурсна документација за набавку грађевинског материјала и опреме за ИРЛ са КиМ, ЈН 1.1.9;
 3. Одлука о додели уговора за набавку грађевинског материјала и опреме за ИРЛ са КиМ, ЈН 1.1.9
 4. Обавештење о закљученом уговору за за набавку грађевинског материјала и опреме за ИРЛ са КиМ, ЈН 1.1.9;

22. децембар 2015.

НАБАВКА РОБЕ, ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА
ЗА ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ИРЛ
22. децембар 2015.
НАБАВКА РОБЕ, ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА
ЗА ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗБЕГЛИЦА
 

17.12.2015.

ОПРЕМАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

 

16. децембар 2015.

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ИРЛ
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
 

ОПРЕМАЊЕ АМБУЛАНТЕ

 

22.09.2015.

ЕНТЕРИЈЕРСКО ОПРЕМАЊЕ МАГИСТРАТА – ВИНОТЕКА
 1. Одлука о покретању поступка јавне набавке добара – Ентеријерско опремање Магистрата – Винотека, ЈН МВ ИВ-001-5;
 2. Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – Ентеријерско опремање Магистрата – Винотека, ЈН МВ ИВ-001-5;
 3. Конкурсна документација за јавну набавку добара – Ентеријерско опремање Магистрата – Винотека, ЈН МВ ИВ-001-5;
 4. Техничка спецификација за јавну набавку добара – Ентеријерско опремање Магистрата – Винотека, ЈН МВ ИВ-001-5;

05.08.2015.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ

29. мај 2015.

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ТОНЕРА ЗА
ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ И РИБОНИ ЗА МАТРИЧНЕ ШТАМПАЧЕ
 • Позив за достављање понуда за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал, тонери за ласерске штампаче и рибони за матричне штампаче, ЈН МВ ВИИ-001-10;
 • Конкурсна документација за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал, тонери за ласерске штампаче и рибони за матричне штампаче, ЈН МВ ВИИ-001-10;
 • Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал, тонери за ласерске штампаче и рибони за матричне штампаче, ЈН МВ ВИИ-001-10;
 • Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал, тонери за ласерске штампаче и рибони за матричне штампаче, ЈН МВ ВИИ-001-10 – Партија 2 – тонери;
29. мај 2015.
НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ БОКСОВА
ЗА ОДЛАГАЊЕ КОНТЕЈНЕРА
19. мај 2015.
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА СА КиМ
 
 • Позив за достављање понуда за јавну набавку добара – набавка градјевинског материјала и опреме за интерно расељена лица са КиМ, ЈН МВ ИИИ-001-3/2015;
 • Конкурсна документација за јавну набавку добара – набавка градјевинског материјала и опреме за интерно расељена лица са КиМ, ЈН МВ ИИИ-001-3/2015;
18. мај 2015.
НАБАВКА ЕЛЕМЕНАТА ВЕРТИКАЛНЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
 
 • Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – набавка елемената вертикалне и обележавање хоризонталне сигнализације, ЈН МВ ИВ-001-7;
 • Конкурсна документација за јавну набавку добара – набавка елемената вертикалне и обележавање хоризонталне сигнализације, ЈН МВ ИВ-001-7;

5. мај 2015.

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
21. априла 2015.
ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
25. фебруар 2015.
НАБАВКА ВИНА ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ (ПОКЛОНИ)
 

14. јануар 2015.

НАБАВКА И МОНТАЖА ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ