Канцеларија за локални економски развој (КЛЕР)

Особа за контакт: Игор Релић

Телефон: 021 685 30 13

Е-маил:  relicsremkarl@yahho.com

Канцеларија за локални економски развој Општине Сремски Карловци је настала 2013. године као иницијатива Владе Војводине – „Војвођански Стандард“. Пројекат је финансирао Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а партнер у формирању је била Регионална развојна агенција Бачка. КЛЕР је основан у склопу Одељења за привреду и буџет Општинске управе Општине Сремски Карловци.

Циљеви КЛЕР-а:

 • Унапређење локалног економског развоја
 • Привлачење нових инвестиција
 • Подршка процесу инвестирања
 • Подршка локалној пословној заједници
 • Промоција предузетништва и стварања предуслова за повећање квалитета живота, економског развоја Општине Сремски Карловци кроз инвестирање, управљање и реализацију пројеката и осталих послова из области локалног економског развоја.

Основне функције канцеларије / одељења за локални економски развој:

 • Промоција и контакти са инвеститорима
 • Контакти са пословном заједницом и њено директно подржавање
 • Пружање потребне подршке током процеса стратешког планирања
 • Припрема и праћење спровођења пројеката економског развоја
 • Редовно одржавање и унапређење везе са другим локалним самоуправама и институцијама централних властикоје су задужене за локални економски развој
 • Креирање и одржавање релевантних база података

Пројекат ДАРЛИНГе

ДАРЛИНГе пројекат је суфинансиран од стране Европског регионалног развојног фонда (1.612.249,99€) и Инструмента за предприступну помоћ  (534.646,6€) у оквиру Гранта ДТП1-099-3.2

Пројекат ДАРЛИНГе се одвија у оквиру програмског приоритета ,,Боље повезан и енергетски одговоран дунавски регион’’, Дунавског транснационалног програма. Укупно 22 партнера, међу којима је и Општина Сремски Карловци, из Србије, Мађарске, Румуније, Босне и Херцеговине, Хрватске и Словеније, заједно раде на побољшању одрживе искоришћености постојећих геотермалних ресурса за потребе грејања. Обухватајући површину од преко 95.000км2, пројекат има за циљ повећање коришћења геотерманлне енергије и заступљености енергетски ефикасних каскадних система, као и успостављање методологије управљања геотермалним резервоарима, укључујући развијену сарадњу, односно формирање Транснационалног форума стејкхолдера, и стварање снажног ланца вредности.

D.2.2.3. 4th Newsletter