Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER)

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj i privredu

Rukovodilac odeljenja: Darko Milanković

Telefon: 021/6853013 i 021/6853063

E-mail: darko.milankovic@sremskikarlovci.rs

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Opštine Sremski Karlovci je nastala 2013. godine kao inicijativa Vlade Vojvodine – „Vojvođanski Standard“. Projekat je finansirao Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a partner u formiranju je bila Regionalna razvojna agencija Bačka. KLER je osnovan u sklopu Odeljenja za privredu i budžet Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.

Ciljevi KLER-a:

 • Unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja
 • Privlačenje novih investicija
 • Podrška procesu investiranja
 • Podrška lokalnoj poslovnoj zajednici
 • Promocija preduzetništva i stvaranja preduslova za povećanje kvaliteta života, ekonomskog razvoja Opštine Sremski Karlovci kroz investiranje, upravljanje i realizaciju projekata i ostalih poslova iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja.

Osnovne funkcije kancelarije / odeljenja za lokalni ekonomski razvoj:

 • Promocija i kontakti sa investitorima
 • Kontakti sa poslovnom zajednicom i njeno direktno podržavanje
 • Pružanje potrebne podrške tokom procesa strateškog planiranja
 • Priprema i praćenje sprovođenja projekata ekonomskog razvoja
 • Redovno održavanje i unapređenje veze sa drugim lokalnim samoupravama i institucijama centralnih vlastikoje su zadužene za lokalni ekonomski razvoj
 • Kreiranje i održavanje relevantnih baza podataka

 

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI 2010-2020

Projekat DARLINGe

DARLINGe projekat je sufinansiran od strane Evropskog regionalnog razvojnog fonda (1.612.249,99€) i Instrumenta za predpristupnu pomoć  (534.646,6€) u okviru Granta DTP1-099-3.2

Projekat DARLINGe se odvija u okviru programskog prioriteta ,,Bolje povezan i energetski odgovoran dunavski region’’, Dunavskog transnacionalnog programa. Ukupno 22 partnera, među kojima je i Opština Sremski Karlovci, iz Srbije, Mađarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, zajedno rade na poboljšanju održive iskorišćenosti postojećih geotermalnih resursa za potrebe grejanja. Obuhvatajući površinu od preko 95.000km2, projekat ima za cilj povećanje korišćenja geotermanlne energije i zastupljenosti energetski efikasnih kaskadnih sistema, kao i uspostavljanje metodologije upravljanja geotermalnim rezervoarima, uključujući razvijenu saradnju, odnosno formiranje Transnacionalnog foruma stejkholdera, i stvaranje snažnog lanca vrednosti.

D.2.2.3. 4th Newsletter