понедељак, јануар 18, 2021

Општинска управа

Општина Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 1
21205 Сремски Карловци

телефони:
021/ 685-3001 Централа,
021/ 685-3000 Кабинет председника Општине, факс 021/ 685-3077
021/ 685-3002 управа, факс 021/ 685-3076
е-маил: kabinet@sremski-karlovci.org.rs

Општина Сремски Карловци:

 • Председник општине: Александар Саша Стојкечић
  • Заменик председника општине: Вишња Плавшић
  • Помоћник председника општине за нормативно-правне послове: Марина Јанковић
 • Шеф Кабинета председника општине – Светомир Михаљев

 

 • В.Д. Начелника Општинске управе: Наташа Свирчев

 

Скупштина општине Сремски Карловци:

 • Председник Скупштине општине: Бобан Петковић
 • Секретар Скупштине општине: Вера Стевановић Николић

 

Општинско веће:

 • Богдан Савић, за област комуналне делатности, саобраћај, грађевинско земљиште и јавну својину
 • Сунчица Милиновић, за област туризам и инвестиције
 • Ђорђе Миљевић, за област културу и образовање
 • Ђурђица Шнур, за област привреде и финансија
 • Живана Живановић, за област спорта, омладине и социјалне политике

 

Руководиоци одељења:

 • Одељење за финансије и буџет – Небојша Гавриловић
  • Шеф Службе за јавне набавке – Ведрана Јањатовић
 • Руководилац Одељења за просторно планирање, урбанизам и имовинско-правне послове – Небојша Мркић
 • Руководилац Одељења за локални економски развој, привреду, инвестиције и грађевинско земљиште – Бригита Димитријевић
 • Руководилац Одељења за комунално-стамбене послове, инспекцијске послове и заштиту животне средине – Душанка Јањушић
  • Шеф Службе за комуналне послове и заштиту животне средине – Живорад Милановић
 • Руководилац Одељења за друштвене делатности – Нада Остојић Агбаба
 • Руководилац Одељења за општу управу,послове органа Општине и заједничких послова – Сања Мандић
  • Шеф Службе за скупштинске послове и бесплатну правну помоћ – Радојка Зелембаба

Општинска управа

Општина Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 1
21205 Сремски Карловци

телефони:
021/ 685-3001 Централа,
021/ 685-3000 Кабинет председника Општине, факс 021/ 685-3077
021/ 685-3002 управа, факс 021/ 685-3076
е-маил: sremkarl@eunet.rs

Општина Сремски Карловци:

 • Председник општине: Александар Саша Стојкечић
  • Заменик председника општине: Вишња Плавшић
  • Помоћник председника општине за нормативно-правне послове: Марина Јанковић
 • Шеф Кабинета председника општине – Светомир Михаљев

 

 • В.Д. Начелника Општинске управе: Наташа Свирчев

 

Скупштина општине Сремски Карловци:

 • Председник Скупштине општине: Бобан Петковић
 • Секретар Скупштине општине: Вера Стевановић Николић

 

Општинско веће:

 • Богдан Савић, за област комуналне делатности, саобраћај, грађевинско земљиште и јавну својину
 • Сунчица Милиновић, за област туризам и инвестиције
 • Ђорђе Миљевић, за област културу и образовање
 • Ђурђица Шнур, за област привреде и финансија
 • Живана Живановић, за област спорта, омладине и социјалне политике

 

Руководиоци одељења:

 • Одељење за финансије и буџет – нема руководиоца
  • Шеф Службе за јавне набавке – Ведрана Јањатовић
 • Руководилац Одељења за просторно планирање, урбанизам и имовинско-правне послове – Небојша Мркић
 • Руководилац Одељења за локални економски развој, привреду, инвестиције и грађевинско земљиште – Бригита Димитријевић
 • Руководилац Одељења за комунално-стамбене послове, инспекцијске послове и заштиту животне средине – Душанка Јањушић
  • Шеф Службе за комуналне послове и заштиту животне средине – Живорад Милановић
 • Руководилац Одељења за друштвене делатности – Нада Остојић Агбаба
 • Руководилац Одељења за општу управу,послове органа Општине и заједничких послова – Сања Мандић
  • Шеф Службе за скупштинске послове и бесплатну правну помоћ – Радојка Зелембаба