План јавних набавки

09. 02. 2018.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Правилник- интерни акт

 

План јавних набавки за 2017. годину

I Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

II Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

III Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

IV Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

V Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

VI Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

VII Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

VIII Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

IX Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

 

ПЛАН ЈАВНИХ И „ИЗУЗЕТИХ“ НАБАВКИ за 2016-ту

I ИЗМЕНЕ Плана ЈАВНИХ набавки
II ИЗМЕНЕ Плана ЈАВНИХ набавки
III ИЗМЕНЕ Плана ЈАВНИХ набавки
IV ИЗМЕНЕ Плана ЈАВНИХ набавки