План јавних набавки

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2019.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА 2019. ГОДИНЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2018.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Правилник- интерни акт

План јавних набавки за 2017. годину

I Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

II Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

III Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

IV Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

V Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

VI Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

VII Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

VIII Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

IX Измене и допуне Плана ЈН за 2017. годину

ПЛАН ЈАВНИХ И „ИЗУЗЕТИХ“ НАБАВКИ за 2016-ту

I ИЗМЕНЕ Плана ЈАВНИХ набавки
II ИЗМЕНЕ Плана ЈАВНИХ набавки
III ИЗМЕНЕ Плана ЈАВНИХ набавки
IV ИЗМЕНЕ Плана ЈАВНИХ набавки