Привредне могућности

Сремски Карловци, историјски град на десној обали Дунава, окружен виноградарским пејзажем, поседује урбанистичке, архитектонско-стилске и културно-историјске вредности. Градско језгро Сремских Карловаца настало је као резултат развоја града током 18, 19. и почетком 20. века. Насеље, које свој континуитет развија од неолита, своју богату историју дугује изванредном географском положају и особинама тла.

Плодно тло на падинама Фрушке горе већ је у римском периоду коришћено за гајење винове лозе, а подножје планине је плодна ораница, што је захтевало и омогућило развој пољопривреде и занатства. Пољопривреда, занатство, туризам, трговина су синоними за Општину Сремски Карловци.

Положај на Дунаву и близина великих центара средње Европе, Беча и Будимпеште, омогућавали су развој трговине. Најстарији сачувани објекти из градског језгра потичу са прелаза из 17. у 18. век, из времена турске доминације.

 Национални парк Фрушка Гора, чије су географске, а поготово биолошке карактеристике, на далеко познате, са велелепним манастирима, као најзначајнијим историјским споменицима, представља један од  туристичких потенцијала општине.

Отвореношћу општине и њене администрације са Канцеларијом за локални економски развој сви заинтересовани инвеститори имају могућност да добију неопходне информације, помоћ и подршку у сваком тренутку.

 

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У СРБИЈУ

 • Повољан географски положај-Европски коридори 10 и 7 пролазе кроз Србију, веза Европе и Азије;
 • Споразум о слободној трговини са Руском Федерацијом, Белорусијом-тржиште од 150 милиона потрошача. Једино Србија од земаља региона има потписан ФТА са Русијом;
 • Србија члан ЦЕЕФТА-тржиште од око 60 милиона људи;
 • Макроекономска стабилност-ограничена инфлација и стални раст ГДП-а;
 • Преференцијални трговински статус са земљама ЕУ и УСА;
 • Национални третман страних компанија;
 • Најниже пореске стопе у региону: 10% порез на профит, 8-18% ПДВ;
 • 10 година ослобођења од пореза за велике инвестиције-преко 7,5 мил еура и 100 запослених;
 • Највећи прилив ФДИ у Југоисточној Европи;
 • Државни подстицаји за инвестиционе пројекте-2.000-10.000 еур по новозапосленом;
 • Увоз ослобођен царина за сировине, полупроизводе, компоненте и опрему.

 

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У СРЕМСКЕ КАРЛОВЦЕ

 • Стратешки положај општине Сремски Калровци. Удаљеност од Новог Сад 10 км од Београда 57 км и 70 км од аеродрома “Никола Тесла“.
 • Добра инфраструктурна и саобраћајна повезаност. Магистрални пут М22 и Интернационална железница Будимпешта – Нови Сад – Софија – Атина.
 • Река Дунав чини природну границу општине Сремски Карловци.
 • Политичка стабилност
 • Конкурентна и квалификована радна снага
 • Институционална подршка за инвеститоре, Канцеларија за ЛЕР
 • Убрзана процедура издавања грађевинских дозвола
 • Конкурентне цене, ниске накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта, комуналне, локалне таксе