Радови

27. 04. 2018.

      ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА ТРГА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА И УЛИВНИХ УЛИЦА ЈН ОП IV-1-3-3

19. 04. 2018.

РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ КАРЛОВАЧКИХ ЂАКА И ОКРЕТНИЦИ НА ДУДАРИ-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-ЈН ОП IV-1-3-4

11. 04. 2018.

ЕЛЕКТРОРАДОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ПРОЛЕЋНИ ФЕСТИВАЛ ВИНА 2018“ ЈН МВ IX-1-3-5

27. 12. 2017. године

Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта (поновљени поступак),

ЈНМВ IV-1-3-5

 

  • 29. 11. 2017. године

Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта, ЈНМВ IV-1-3-5