Радови

13. 03. 2019.

Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни број  ЈН МВ  IX-1-3-2

 

25.02.2019

Радови на канализацији у Београдској улици ЈН ОП  IV-1-3-5

14.02.2019.

КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА НА ЧЕРАТУ – ВОДОВОДНА МРЕЖА, ЈН ОП IV-1-3-4

31.12.2018.

Јавна набавка за додела јавног уговора о јавно-приватном партнерству за реконструкцију, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења у насељима општине Сремски Карловци

31.10.2018.

РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ У БЕОГРАДСКОЈ УЛИЦИ

ЈН ОП IV-1-3-10

16. 10. 2018.

САНАЦИЈА ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ

У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА JН ОП  IV-1-3-11

24.08.2018.

КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА НА ЧЕРАТУ – ВОДОВОДНА МРЕЖА, ЈН ОП IV-1-3-6

24.08.2018.

КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА НА ЧЕРАТУ – ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА, ЈН ОП IV-1-3-7

14. 08. 2018.

ЕЛЕКТРОРАДОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „КАРЛОВАСЧКА БЕРБА ГРОЖЂА 2018“- ЈН МВ IХ-1-3-2

25. 07. 2018.

НАСИПАЊЕ И НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ПУТЕВА У ГРАЂЕВИНСКОМ И ВАНГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ – ЈН МВ VII-1-3-9

29. 06. 2018.

КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА НА ЧЕРАТУ – ВОДОВОДНА МРЕЖА, ЈН ОП IV-1-3-6

28. 06. 2018.

КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА НА ЧЕРАТУ – ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА, ЈН ОП IV-1-3-7

27. 06. 2018.

   ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА, ЈН ОП IV-1-3-8

06. 06. 2018.

 ПОПРАВКА ОШТЕЋЕНЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И  ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ  УЛИЦА, ЈН МВ IХ-1-3-1

27. 04. 2018.

ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА ТРГА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА И УЛИВНИХ УЛИЦА ЈН ОП IV-1-3-3

19. 04. 2018.

РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ КАРЛОВАЧКИХ ЂАКА И ОКРЕТНИЦИ НА ДУДАРИ-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-ЈН ОП IV-1-3-4

11. 04. 2018.

ЕЛЕКТРОРАДОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ПРОЛЕЋНИ ФЕСТИВАЛ ВИНА 2018“ ЈН МВ IX-1-3-5

27. 12. 2017. године

Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта (поновљени поступак),

ЈНМВ IV-1-3-5

  • 29. 11. 2017. године

Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта, ЈНМВ IV-1-3-5