Radovi

14.08.2019.

REKONSTRUKCIJA ATLETSKE STAZE I STAZE ZA SKOK U DALj U DVORSKOJ BAŠTI

 

26.06.2019.

ELEKTRORADOVI ZA ODRŽAVANjE MANIFESTACIJE „KARLOVAČKA BERBA GROŽĐA 2019“

 

23. 05. 2019.

Revitalizacija puteva- ulica u Sremskim Karlovcima, JN OP IV-1-3-10

 

30. 04. 2019.

Popravke oštećene kolovozne konstrukcije i pojačano održavanje ulica
Broj JN OP IX-1-3-1

25. 04. 2019.

SANIRANjE OŠTEĆENjA NA JAVNIM POVRŠINAMA NAKON HAVARIJA I ATMOSFERSKIH PADAVINA
Broj JN OP IX-1-3-9

 

 

29. 03. 2019.

ELEKTRORADOVI ZA ODRŽAVANjE MANIFESTACIJE „PROLEĆNI FESTIVAL VINA 2019.“- JN MV IX-1-3-7

13. 03. 2019.

Ugradnja usporivača brzine vozila (ležećih policajaca) u zoni škole i u ulicama sa povećanim intezitetom saobraćaja, redni broj  JN MV  IX-1-3-2

 

25.02.2019

Radovi na kanalizaciji u Beogradskoj ulici JN OP  IV-1-3-5

14.02.2019.

KOMUNALNO OPREMANjE LOKACIJE ZA IZGRADNjU SOCIJALNIH STANOVA NA ČERATU – VODOVODNA MREŽA, JN OP IV-1-3-4

31.12.2018.

Javna nabavka za dodela javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja u naseljima opštine Sremski Karlovci

31.10.2018.

RADOVI NA KANALIZACIJI U BEOGRADSKOJ ULICI

JN OP IV-1-3-10

16. 10. 2018.

SANACIJA ČVORIŠTA NA VODOVODNOJ MREŽI

U SREMSKIM KARLOVCIMA JN OP  IV-1-3-11

24.08.2018.

KOMUNALNO OPREMANjE LOKACIJE ZA IZGRADNjU SOCIJALNIH STANOVA NA ČERATU – VODOVODNA MREŽA, JN OP IV-1-3-6

24.08.2018.

KOMUNALNO OPREMANjE LOKACIJE ZA IZGRADNjU SOCIJALNIH STANOVA NA ČERATU – FEKALNA KANALIZACIJA, JN OP IV-1-3-7

14. 08. 2018.

ELEKTRORADOVI ZA ODRŽAVANjE MANIFESTACIJE „KARLOVASČKA BERBA GROŽĐA 2018“- JN MV IH-1-3-2

25. 07. 2018.

NASIPANjE I NABAVKA MATERIJALA ZA POPRAVKU PUTEVA U GRAĐEVINSKOM I VANGRAĐEVINSKOM REONU – JN MV VII-1-3-9

29. 06. 2018.

KOMUNALNO OPREMANjE LOKACIJE ZA IZGRADNjU SOCIJALNIH STANOVA NA ČERATU – VODOVODNA MREŽA, JN OP IV-1-3-6

28. 06. 2018.

KOMUNALNO OPREMANjE LOKACIJE ZA IZGRADNjU SOCIJALNIH STANOVA NA ČERATU – FEKALNA KANALIZACIJA, JN OP IV-1-3-7

27. 06. 2018.

   IZGRADNjA PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE DO LUČKOG PODRUČJA, JN OP IV-1-3-8

06. 06. 2018.

 POPRAVKA OŠTEĆENE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE I  POJAČANO ODRŽAVANjE  ULICA, JN MV IH-1-3-1

27. 04. 2018.

ODVOĐENjE ATMOSFERSKIH VODA SA TRGA BRANKA RADIČEVIĆA U SREMSKIM KARLOVCIMA I ULIVNIH ULICA JN OP IV-1-3-3

19. 04. 2018.

REKONSTRUKCIJA SAOBRAĆAJNICE U DELU ULICE KARLOVAČKIH ĐAKA I OKRETNICI NA DUDARI-OTVORENI POSTUPAK-JN OP IV-1-3-4

27. 12. 2017. godine

Kapitalno održavanje javnih objekata- ambulanta (ponovljeni postupak),

JNMV IV-1-3-5

  • 29. 11. 2017. godine

Kapitalno održavanje javnih objekata- ambulanta, JNMV IV-1-3-5