Услуге

     28. 06. 2017.   Угоститељске услуге ресторана ЈНМВ I/2-1-2-6

 

 

   21. 06. 2017.         Услуге обезбеђења ЈНМВ III-1-2-15

Jавнa набавкa услуга: Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију улице Браће Анђелића – јавна расвета, водовод  и саобраћајница; Редни број ЈН МВ IV-1-2-14

 

31. март 2017.

СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА

29.12.2016.

САНАЦИЈА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

27. октобар 2016.

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗОНИ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА
25. октобар 2016.
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНИХ ПУТЕВА ДО ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА
06. септембар 2016.
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА РИБЉИМ СПЕЦИЈАЛИТЕТИМА
УСЛУГА СМЕШТАЈА

11.08.2016.

ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„КАРЛОВАЧКА БЕРБА ГРОЖЂА 2016“

20. 07. 2016.

– Конкурсна документација

Одлука о додели уговора ПП одржавање апликативнх софтвера

– Обавештење о закљученом уговору

ОДНОШЕЊЕ КРУПНОГ ОТПАДА (поновљен поступак)

23.05.2016.

22.04.2016.

ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

17.03.2016.

СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА, ЈН МВ В-002-6