Услуге

07. 11. 2017.

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију саобраћајнице Матошеве улице и техничке документације за изградњу канализације у Матошевој улици и у делу улице Андреа Волног

26. 10. 2017.

Израда пројектно-техничке документације за проширење пута за Стражилово са водоводом и канализацијом , деоница Дудара- Белило-Стражилово ЈН ОП IV-1-2-8

 

19. 10. 2017.

Израда пројектно- техничке документације за изградњу канализационе мреже са прикључцима за социјалне станове на Черату, ЈН МВ IV-1-2-10

 

18. 10. 2017.

Услуге израде пројектно-техничке документације за партерно уређење дела центра насеља Сремски Карловци са изградњом потребне инфраструктурне мреже, број V-1-2-16- поновљен поступак

12. 10. 2017.

Пројекат реконструкције пешачке стазе у улици Карловачких ђака и окретнице на Дудари, ЈН МВ  IV-1-2-12

05. 10. 2017.

ХОРИЗОНТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА, ЈН МВ IX-1-2-13

 

27.09.2017.

Израда пројектно техничке документације за изградњу атмосферске канализације у улици Браће Анђелић, ЈН МВ IV 1-2-21

26.09.2017.

Извођење инжењерскогеолошких истраживања и израда Елабората о инжењерско геолошким-геотехничким условима за израду ПДР-а потеса Ровине са окружењем  у Сремским Карловцима, ЈН МВ V 1-2-19

26.09.2017.

Израда пројектно техничке документације за адаптацију дела простора у Дому здравља у Сремским Карловцима, ЈН МВ IV 1-2-20

19. 09. 2017.

Услуге израде пројектно-техничке документације за партерно уређење дела центра насеља Сремски Карловци са изградњом потребне инфраструктурне мреже, број V-1-2-16

16. 08. 2017.

УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „КАРЛОВАЧКА БЕРБА ГРОЖЂА 2017“ ЈН МВ I/2-1-2-17

15. 08. 2017.

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЈНМВ III-1-2-15

09. 08. 2017.

ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ГРАЂЕВИНСКОМ И ВАНГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ – ЈН МВ VIII-1-2-18

02. 08. 2017.

УСЛУГЕОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „Карловачка берба грожђа 2017.“

ЈН МВ I/2-1-2-7

02. 08. 2017.

УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „КАРЛОВАЧКА БЕРБА ГРОЖЂА 2017“

19. 07. 2017. Одржавање апликативног софтвера
ППБОЈППП III-1-2-4

 

  28. 06. 2017.   Угоститељске услуге ресторана ЈНМВ I/2-1-2-6

 

   21. 06. 2017.         Услуге обезбеђења ЈНМВ III-1-2-15

Jавнa набавкa услуга: Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију улице Браће Анђелића – јавна расвета, водовод  и саобраћајница; Редни број ЈН МВ IV-1-2-14

31. март 2017.

СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА

29.12.2016.

САНАЦИЈА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

27. октобар 2016.

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗОНИ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА
25. октобар 2016.
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНИХ ПУТЕВА ДО ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА
06. септембар 2016.
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА РИБЉИМ СПЕЦИЈАЛИТЕТИМА
УСЛУГА СМЕШТАЈА

11.08.2016.

ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„КАРЛОВАЧКА БЕРБА ГРОЖЂА 2016“

20. 07. 2016.

– Конкурсна документација

Одлука о додели уговора ПП одржавање апликативнх софтвера

– Обавештење о закљученом уговору

ОДНОШЕЊЕ КРУПНОГ ОТПАДА (поновљен поступак)

23.05.2016.

22.04.2016.

ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

17.03.2016.

СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА, ЈН МВ В-002-6