LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA ZA JAVNI KONKURS ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA DODELU SREDSTAVA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI ZA 2017. GODINU

Na osnovu Javnog konkursa za dodelu sredstava ili nedostajućeg dela sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa za opštinu Sremski Karlovci za 2117. godinu, koji je predsednik opštine Sremski Karlovci raspisao 31. januara 2017. godine, Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje programa i projekata organizacijama i udruženjima građana (U daljem tekstu: Komisija), utvrdila je listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata i programa.

Komisija za dodelu sredstava za udruženja građana (u daljem tekstu: Komisija) je konstatovala da je na konkurs pristiglo ukupno 21 prijava, od čega je 11 prijava ocenjeno kao blagovremeno i potpuno u skladu sa zahtevima i kriterijumima koji su navedeni u tekstu Javnog konkursa i smernicama za podnosioce predloga projekta i programa koji se prijavljuju na Javni konkurs.

Nakon ocenjivanja prijavljenih projekata i programa, na sastanku održanom 10. marta 2017. godine, Komisija je utvrdila Listu vrednovanja i rangiranja projekata i programa:

 1. Projekat „Narodni običaji podunavskih Švaba i razvoj dobrosusedskih odnosa“ prijavu podnela fondacija „Zavičajna kuća“ Sremski Karlovci
 1. Projekat „Škole bez droge“, prijavu podneo „Euro horizont“ Beograd
 1. Projekat Formiranje gradskog dečijeg hora „Cvrkutići“, prijavu podnelo Udruženje „SK art“ Sremski Karlovci
 1. Projekat „Mladi, bezbedni, sigurni“, prijavu podneo Centar za promociju bezbednosti saobraćaja, Sremska Kamenica
 1. Projekat „Letnji obrazovni kamp“ Sremski Karlovci, prijavu podneo Kreativni klub „Eduko“ Sremski Karlovci
 1. Projekat „Sačuvajmo lepe kuće i bašte“, „Upoznajmo svoj grad“, „Novembarske svečanosti“, prijavu podnelo Društvo za negovanje tradicija i razvoj Sremski Karlovci
 1. Projekat „Programske aktivnosti u 2017. godini“, prijavu podnela Organizacija Saveza invalida rada Vojvodine – Opštinska organizacija invalida rada Sremski Karlovci
 1. Projekat: „Ugasi, prepoznaj – Sremske Karlovce upoznaj“, prijavu podnelo Udruženje „Eko Flame“ Sremski Karlovci
 2. Projekat: „Podsticanje naučno istraživačkog rada, inovativnosti i podrška razvoju darovitosti“, prijavu podneo Regionalni centar za talente, Sremski Karlovci
 1. Projekat: „Otvorena vrata udruženja Karlovčanima u 2017. godini“, prijavu podnelo Udruženje distrofičara južno-bačkog okruga“ Novi Sad
 1. Projekat „Upoznavanje kulturno – istorijskih znamenitosti naše zemlje“, prijavu podnela Gradska organizacija slepih Novi Sad

Prijave koje se nisu razmatrale:

 1. Projekat: Obilazak nepokretnih i slabopokretnih osoba prijavu podnelo Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata, Novi Sad

Nepotpuna dokumentacija, nedostaje:

 • Odluka nadležnog organa o usvajanju Programa rada za tekuću godinu
 • Odluka nadležnog organa o usvajanju projekta kojim se konkuriše;
 1. Projekat: „Božićni likovni salon i edukativne likovne radionice“, prijavu podnelo Likovno udruženje „Karlovačka crtačka škola“

Nepotpuna dokumentacija, nedostaje

 • Odluka nadležnog organa o usvajanju Programa rada za tekuću godinu
 • Odluka nadležnog organa o usvajanju projekta kojim se konkuriše;
 1. Projekat: „Jubilarna godišnjica – izdavanje monografije“, prijavu podnelo Opštinsko udruženje penzionera „Sremski Karlovci“
 • Prijava neblagovremena
 1. Projekat: „Oživimo stare zanate – sačuvajmo tradiciju u Sremskim Karlovcima“, prijavu podnelo Udruženje „Naše ruke“

Nepotpuna dokumentacija, nedostaje:

 • Odluka nadležnog organa o usvajanju Programa rada za tekuću godinu
 • Odluka nadležnog organa o usvajanju projekta kojim se konkuriše;
 1. Projekat: „Svi zajedno da nam deca i mladi budu bezbedniji“, prijavu podnelo Udruženje građana „Institut za bezbednost u saobraćaju“

Nepotpuna dokumentacija, nedostaje:

 • Izjava da ne koristi sredstva od drugih izvora finansiranja u slučajevima kada konkuriše za finansiranje celog programa ili projekta;
 1. Projekat: Održivi razvoj Sremskih Karlovaca, prijavu podneo Pokret gorana Vojvodine Sremski Karlovci:

Nepotpuna dokumentacija, nedostaje:

 • Odluka nadležnog organa o usvajanju Programa rada za tekuću godinu
 • Odluka nadležnog organa o usvajanju projekta kojim se konkuriše
 1. Projekat: „Filmsko bdenje duše“, prijavu podnelo udruženje „UFTRV“ Novi Sad

Nepotpuna dokumentacija, nedostaje:

 • Odluka nadležnog organa o usvajanju Programa rada za tekuću godinu
 • Odluka nadležnog organa o usvajanju projekta kojim se konkuriše;
 • Izjava da ne koristi sredstva od drugih izvora finansiranja u slučajevima kada konkuriše za finansiranje celog programa ili projekta;
 1. III Međunarodni interdisciplinarni studentski skup „Karlovački dani slobodne misli“ podneo Centar za afirmaciju slobodne misli
 • Projekat nije odobren.
 1. Projekat „Edukacija – posao bez granica“ prijavu podnelo Udruženje gradskih agitacija i operacija
 • Projekat nije odobren.
 1. Opštinsko udruženje penzionera „Sremski Karlovci“ Sremski Karlovci

Prijava neblagovremena.

Na Listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja na zvaničnoj internet stranici opštine i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sremski Karlovci.

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

OPŠTINA SREMSKI KARLOVCI

Komisija za dodelu sredstava za

udruženja građana

Broj:  020-64/2016-I/2-1

Dana: 10. marta 2017. godine

Sremski Karlovci

                                                                                                         Predsednik Komisije

                                                                                                         Mirjana Šolaja, s.r.

Prethodni tekstDržavni sektar za sport u Vladi Srbije Predrag Peruničić posetio Sremske Karlovce
Sledeći tekstPočela akcija humanog hvatanja napuštenih pasa