Дана 25.05.2018 године у Новом Саду председник Општине Сремски Карловци Ненад Миленковић, потписао је уговор са Покрајинским секретаром за пољопривреду, водопривреду и шумарство мр Вуком Радојевићем о коришћењу бесповратних средстава за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта, сходно Тачки II подтачка 2.6 Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години („Сл. лист АП Војводине“, бр. 57/2017 и 3/18-испр.), а на основу расписаног Конкурса за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта у 2018. години, објављеног у службеном листу „Дневник“ 10.03.2018. године, а према поднетој пријави на конкурс.

Укупан износ за ову намену износи 1.328.850, 00 динара без ПДВ-а које заједнички обезбеђују корисник средстава и давалац средстава.

Претходни текстЈАВНА ПРОДАЈА РАСХОДОВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
Следећи текстНовинари „Политике“ у посети Сремским Карловцима