Dana 25.05.2018 godine u Novom Sadu predsednik Opštine Sremski Karlovci Nenad Milenković, potpisao je ugovor sa Pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vukom Radojevićem o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta, shodno Tački II podtačka 2.6 Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini („Sl. list AP Vojvodine“, br. 57/2017 i 3/18-ispr.), a na osnovu raspisanog Konkursa za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta u 2018. godini, objavljenog u službenom listu „Dnevnik“ 10.03.2018. godine, a prema podnetoj prijavi na konkurs.

Ukupan iznos za ovu namenu iznosi 1.328.850, 00 dinara bez PDV-a koje zajednički obezbeđuju korisnik sredstava i davalac sredstava.

Prethodni tekstJAVNA PRODAJA RASHODOVANIH SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA
Sledeći tekstNovinari „Politike“ u poseti Sremskim Karlovcima