Na osnovu člana 7. Odluke o stipendiranju učenika („Službeni list Opštine Sremski Karlovci“ broj 17/2015), Komisija za dodelu stipendija učenicima raspisuje

  

K O N K U R S

ZA DODELU STIPENDIJA

UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ZA 2018/2019

 

Raspisuje se konkurs za dodelu stipendija učenicima koji su upisali I, II, III, ili  IV razred srednjih škola i koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Sremski Karlovci.

Pravo na stipendije mogu ostvariti redovni učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija ili Autonomna Pokrajina Vojvodina, pod sledećim uslovima:

 • da su upisali jednu od godina srednje škole, od prvog do četvrtog razreda,
 • da tokom školovanja nisu obnavljali ni jednu godinu, osim u slučaju bolesti,
 • da imaju prebivalište na teritoriji Opštine Sremski Karlovci najmanje tri godine.
 • za prvi razred srednje škole stipendija se dodeljuje samo učenicima koji su proglašeni učenicima generacije u Osnovnoj školi „23. oktobar“ Sremski Karlovci.
 • Od drugog do četvrtog razreda stipendija se dodeljuje učenicima koji su u prethodnim razredima imali prosečnu ocenu 5,00.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Prijava na konkurs, 2018-19

Izjava punoletnog ucenika

Izjava zak.zastupnika

Obrazac uz Prijavu na konkurs

 

 1. Popunjena i potpisana prijava
 2. Dokaz- potvrda o redovnom školovanju
 3. Dokaz o uspehu:
 • Za 1. razred: overena fotokopija svedočanstva ili đačke knjižice i dokaz da je učenik proglašen đakom generacije
 • Za ostale razrede: overene fotokopije svedočanstva za prethodne godine

4. Dokaz o prebivalištu (Uverenje Policijske stanice Sremski Karlovci ili fotokopija lične karte iz koje se vidi da učenik ima prebivalište najmanje tri godine na teritoriji Opštine Sremski Karlovci).

5. Izjava podnosioca prijave/roditelja, kao zakonskog zastupnika za maloletno dete, overena kod Javnog beležnika, da dete-učenik nije korisnik učeničke stipendije po Zakonu o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“ broj 18/2010 i broj 55/2013), odnosno, ukoliko postane korisnik iste da će se odreći stipendije, na koju ostvari pravo po Odluci o stipendiranju učenika Opštine Sremski Karlovci.

Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi dokaz o prebivalištu, ili fotokopiju lične karte iz koje se vidi da učenik ima prebivalište najmanje tri godine na teritoriji Opštine Sremski Karlovci), Komisija za dodelu stipendije učenicima  pribaviće iste po službenoj dužnosti.

Učeniku se odobrava isplata stipendije počev od  01. oktobra 2018. godine do 30. septembra 2019. godine.

Stipendija se ne  isplaćuje za mesece juli i avgust.

Odluku o visini i broju stipendija donosi Opštinsko veće Opštine Sremski Karlovci, u skladu sa Odlukom o budžetu Opštine Sremski Karlovci.

Korisnik stipendije gubi pravo na stipendiju u slučaju:

 

 • netačno prikazanih podataka,
 • promene prebivališta,
 • ukoliko napusti redovno školovanje
 • i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

 

Rok za prijavljivanje na konkurs je od  24. septembra do 09. oktobra 2018. godine.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

 

Opština Sremski Karlovci

Trg Branka Radičevića broj 1

21205 Sremski Karlovci

 

sa napomenom:

 

„PRIJAVA NA KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA“

 

 

Komisija za dodelu stipendije učinicima

Prethodni tekstU Sremskim Karlovcima podeljena prva auto-sedišta za bebe
Sledeći tekst„Bezbedna i spretna vožnja“