На основу члана 9. Одлуке о стипендирању студената („Службени лист Општине Сремски Карловци“, број: 17/2015), а по расписаном Конкурсу за доделу стипендија студентима за школску 2018/2019 годину и Одлуке Општинског већа Општине Сремски Карловци о висини и броју стипендија за студенте за школску 2018/2019. годину број 61-7/2018-I/1 од 16. новембра 2018. године, Комисија за  доделу стипендија студентима , на седници одржаној дана  19. новембра 2018. године, доноси

 

О Д Л У К У

 О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА У ШКОЛСКОЈ

2018/2019. ГОДИНИ

  

I

 

Општина Сремски Карловци ће у школској 2018/2019 години доделити 26 (двадесетшест) стипендија следећим студентима основних академских студија:

 

 1. ЈОВИЋ МАШИ из Сремских Карловаца, улица Патријарха Рајачића број 20, студент V године Медицинског факултета у Новом Саду;
 2. ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА из Сремских Карловаца, улица Митрополита Стратимировића број 82,студент  IV године Филозофског факултета у Новом Саду;
 3. МЕДАКОВИЋ МОМЧИЛО из Сремских Карловаца, улица Ешиковачка број 25, студент IV године Факултета техничких наука у Новом Саду;
 4. ОГЊЕНОВИЋ ОЛИВЕРА из Сремских Карловаца, улица Гаврила Принципа

број 3, студент IV године Филозофског факултета у Новом  Саду;

 1. КНЕЖЕВИЋ КРИСТИЈАН из Сремских Карловаца, улица Јакова Орфелина број 61, студент IV године Факултета техничких наука у Новом Саду;
 2. ОБРАНОВИЋ ИГОР из Сремских Карловаца, улица Белило број 95, студент IV године Пољопривредног факултета у Новом Саду;
 3. НЕСТОРОВИЋ ЂОРЂЕ из Сремских Карловаца, улица Карловачких ђака број 38, студент IV године Факултета техничких наука у Новом Саду;
 4. МАРАВИЋ НИКОЛИНА из Сремских Карловаца, улица Карађорђева број 41,

студент III године Факултета техничких наука у Новом Саду;

 1. КАТИЋ АНА из Сремских Карловаца, улица Митрополита Стратимировића број 87, студент III године Природно- математичког факултета  у Новом Саду;
 2. РАНКОВИЋ НАТАЛИЈА из Сремских Карловаца, улица Белило број 6, студент   III године Академије уметности  у Новом Саду;
 3. ШАРАН СВЕТЛАНА из Сремских Карловаца, улица Виноградарска број 59, студент III године Филозофског  факултета  у Новом Саду;
 4. МАНДИЋ МИЛОШ из Сремских Карловаца, улица Гаврила Принципа број 7, студент III  године Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду;
 5. ВИШЕКРУНА ЈЕЛЕНА из Сремских Карловаца, улица Милоша Црњанског број 30, студент III године Медицинског факултета у Новом Саду;
 6. САВИЋ САЊА из Сремских Карловаца, улица Његошева број 5, студент III године Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду;
 7. ЖИВКОВ ТЕОДОРА из Сремских Карловаца, улица Ивана Филиповића број 20, студент III године Филозофског факултета у Новом Саду;
 8. МИНЧИЋ ЛАЗАР из Сремских Карловаца, улица балканска број 12А , студент II године Факултета техничких наука у Новом Саду;
 9. БЕБИЋ НИКОЛА из Сремских Карловаца, улица Стражиловска број 18, студент II године Природно-математичког факултета у Новом Саду;
 10. ЈОВИЋ МИЛАНА из Сремских Карловаца, улица Патријарха Рајачића број 20, студент II године Медицинског факултета у Новом Саду;
 11. ГАЈИНОВИЋ ЛИДИЈА из Сремских Карловаца, улица Његошева број 12, студент II године Природно-математичког факултета у Новом Саду;
 12. ИЛИЋ ЈЕЛЕНА, из Сремских Карловаца, улица Гаврила Принципа бро 3/70, студент II године Медицинског факултета у Новом Саду;
 13. ПЕТРОВИЋ МАРИЈА из Сремских Карловаца, улица Вука Караџића број 14, студент II године Факултета техничких наука у Новом Саду;
 14. БАБИЋ ВАЊА из Сремских Карловаца, улица Максима Горког број 4, студент II године Факултета техничких наука у Новом Саду;
 15. СТОЈШИН ТИХОМИР из Сремских Карловаца, улица Карловачких ђака број 23, студент II године Академије уметности у Новом Саду;
 16. САИЛОВИЋ ИВАНА из Сремских Карловаца, улица Белило број 34 , студент II године Академије уметности у Новом Саду;
 17. СТАНКОВ ЈОВАНА из Сремских Карловаца, улица Митрополита Стратимировића број 6, студент II године Медицинског факултета у Новом Саду;
 18. СТЕФАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР из Сремских Карловаца, улица Јакова Орфелина број 7,студент II године Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду;

 

Висина стипендије износи 10.000,00 динара (словима: десетхиљададинара) месечно и исплаћује се у трајању од десет месеци у току календарске године.

III

            На Одлуку о додели стипендија за школску 2018/2019  годину може се уложити приговор Општинском већу Општине Сремски Карловци у року од 8 дана од дана пријема исте.

IV

             Одлуку објавити на Огласној табли Општинске управе Општине Сремски Карловци.

 

 

Претходни текстЗаседала карловачка Скупштина
Следећи текстJAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „БИЗНИС АНЂЕЛИНА