Na osnovu člana 9. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni list Opštine Sremski Karlovci“, broj: 17/2015), a po raspisanom Konkursu za dodelu stipendija studentima za školsku 2018/2019 godinu i Odluke Opštinskog veća Opštine Sremski Karlovci o visini i broju stipendija za studente za školsku 2018/2019. godinu broj 61-7/2018-I/1 od 16. novembra 2018. godine, Komisija za  dodelu stipendija studentima , na sednici održanoj dana  19. novembra 2018. godine, donosi

 

O D L U K U

 O DODELI STIPENDIJA STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ

2018/2019. GODINI

  

I

 

Opština Sremski Karlovci će u školskoj 2018/2019 godini dodeliti 26 (dvadesetšest) stipendija sledećim studentima osnovnih akademskih studija:

 

 1. JOVIĆ MAŠI iz Sremskih Karlovaca, ulica Patrijarha Rajačića broj 20, student V godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;
 2. JOVANOVIĆ JOVANA iz Sremskih Karlovaca, ulica Mitropolita Stratimirovića broj 82,student  IV godine Filozofskog fakulteta u Novom Sadu;
 3. MEDAKOVIĆ MOMČILO iz Sremskih Karlovaca, ulica Ešikovačka broj 25, student IV godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;
 4. OGNjENOVIĆ OLIVERA iz Sremskih Karlovaca, ulica Gavrila Principa

broj 3, student IV godine Filozofskog fakulteta u Novom  Sadu;

 1. KNEŽEVIĆ KRISTIJAN iz Sremskih Karlovaca, ulica Jakova Orfelina broj 61, student IV godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;
 2. OBRANOVIĆ IGOR iz Sremskih Karlovaca, ulica Belilo broj 95, student IV godine Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu;
 3. NESTOROVIĆ ĐORĐE iz Sremskih Karlovaca, ulica Karlovačkih đaka broj 38, student IV godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;
 4. MARAVIĆ NIKOLINA iz Sremskih Karlovaca, ulica Karađorđeva broj 41,

student III godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;

 1. KATIĆ ANA iz Sremskih Karlovaca, ulica Mitropolita Stratimirovića broj 87, student III godine Prirodno- matematičkog fakulteta  u Novom Sadu;
 2. RANKOVIĆ NATALIJA iz Sremskih Karlovaca, ulica Belilo broj 6, student   III godine Akademije umetnosti  u Novom Sadu;
 3. ŠARAN SVETLANA iz Sremskih Karlovaca, ulica Vinogradarska broj 59, student III godine Filozofskog  fakulteta  u Novom Sadu;
 4. MANDIĆ MILOŠ iz Sremskih Karlovaca, ulica Gavrila Principa broj 7, student III  godine Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu;
 5. VIŠEKRUNA JELENA iz Sremskih Karlovaca, ulica Miloša Crnjanskog broj 30, student III godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;
 6. SAVIĆ SANjA iz Sremskih Karlovaca, ulica Njegoševa broj 5, student III godine Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu;
 7. ŽIVKOV TEODORA iz Sremskih Karlovaca, ulica Ivana Filipovića broj 20, student III godine Filozofskog fakulteta u Novom Sadu;
 8. MINČIĆ LAZAR iz Sremskih Karlovaca, ulica balkanska broj 12A , student II godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;
 9. BEBIĆ NIKOLA iz Sremskih Karlovaca, ulica Stražilovska broj 18, student II godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu;
 10. JOVIĆ MILANA iz Sremskih Karlovaca, ulica Patrijarha Rajačića broj 20, student II godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;
 11. GAJINOVIĆ LIDIJA iz Sremskih Karlovaca, ulica Njegoševa broj 12, student II godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu;
 12. ILIĆ JELENA, iz Sremskih Karlovaca, ulica Gavrila Principa bro 3/70, student II godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;
 13. PETROVIĆ MARIJA iz Sremskih Karlovaca, ulica Vuka Karadžića broj 14, student II godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;
 14. BABIĆ VANjA iz Sremskih Karlovaca, ulica Maksima Gorkog broj 4, student II godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;
 15. STOJŠIN TIHOMIR iz Sremskih Karlovaca, ulica Karlovačkih đaka broj 23, student II godine Akademije umetnosti u Novom Sadu;
 16. SAILOVIĆ IVANA iz Sremskih Karlovaca, ulica Belilo broj 34 , student II godine Akademije umetnosti u Novom Sadu;
 17. STANKOV JOVANA iz Sremskih Karlovaca, ulica Mitropolita Stratimirovića broj 6, student II godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;
 18. STEFANOVIĆ ALEKSANDAR iz Sremskih Karlovaca, ulica Jakova Orfelina broj 7,student II godine Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu;

 

Visina stipendije iznosi 10.000,00 dinara (slovima: desethiljadadinara) mesečno i isplaćuje se u trajanju od deset meseci u toku kalendarske godine.

III

            Na Odluku o dodeli stipendija za školsku 2018/2019  godinu može se uložiti prigovor Opštinskom veću Opštine Sremski Karlovci u roku od 8 dana od dana prijema iste.

IV

             Odluku objaviti na Oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.

 

 

Prethodni tekstZasedala karlovačka Skupština
Sledeći tekstJAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU NOVE OPREME ZA ŽENE PREDUZETNICE U OKVIRU PROJEKTA „BIZNIS ANĐELINA