Нацрт овог елабората излаже се на јавни увид на званичној интернет страници Општине Сремски Карловци www.sremskikarlovci.rs и у згради Општинске управе Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, у трајању од 8 дана, почев од 04.02.2019 до 11.02.2019. године.

Увид у Нацрт елабората може се извршити у згради  Општинске управе Општине Сремски Карловци у времену од 12 до 15 часова.

За пружање информација у вези са наведеним документом можете се обратити Општини Сремски Карловци, на број телефона 021/685-3000.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт елабората за време трајања јавног увида, електронским путем на e-mail:

kabinet@sremski-karlovci.org.rs, или писаним путем на адресу: Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, 21205 Сремски Карловци, непосредно путем писарнице Општине Сремски Карловци.

Нацрт елабората можете погледати ОВДЕ.

Претходни текстОбавештење у вези регресирања трошкова превоза за ђаке и студенте
Следећи текстЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ПОРОДИЦА-ПЛАСТЕНИЦИ СА СИСТЕМОМ ЗА ЗАЛИВАЊЕ