Nacrt ovog elaborata izlaže se na javni uvid na zvaničnoj internet stranici Opštine Sremski Karlovci www.sremskikarlovci.rs i u zgradi Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1, u trajanju od 8 dana, počev od 04.02.2019 do 11.02.2019. godine.

Uvid u Nacrt elaborata može se izvršiti u zgradi  Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci u vremenu od 12 do 15 časova.

Za pružanje informacija u vezi sa navedenim dokumentom možete se obratiti Opštini Sremski Karlovci, na broj telefona 021/685-3000.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na Nacrt elaborata za vreme trajanja javnog uvida, elektronskim putem na e-mail:

kabinet@sremski-karlovci.org.rs, ili pisanim putem na adresu: Opština Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1, 21205 Sremski Karlovci, neposredno putem pisarnice Opštine Sremski Karlovci.

Nacrt elaborata možete pogledati OVDE.

Prethodni tekstObaveštenje u vezi regresiranja troškova prevoza za đake i studente
Sledeći tekstJAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELjENIH LICA U AP VOJVODINI KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI PORODICA-PLASTENICI SA SISTEMOM ZA ZALIVANjE