РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНООГ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ И 2019- ГОДИНИ