РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У 2020. ГОДИНИ