Obaveštavamo zakupce na javnim površinama – zauzeće letnjim baštama i zauzeće na tipskim objektima za prodaju suvenira, da će biti oslobođeni plaćanja naknade za zauzeće za sve vreme trajanja vanrednog stanja zbog Covida 19.

 

Opštinska uprava
Opština Sremski Karlovci