Nakon što je JKP Belilo u najkraćem roku očistilo prostor od oko 5000 m2 na lokaciji nasipa prema starom Dunavu, opština Sremski Karlovci je ceo prostor (ispred kog stoji tabla sa natpisom „Zabranjeno bacanje smeća“) izravnala i ogradila žicom visine 2 metra kako ubuduće nesavesni građani ne bi nastavili sa odlaganjem građevinskog šuta i ostalog otpada u ovom delu Sremskih Karlovaca koji je jedan od lepših uz obalu Dunava.