Druga po redu radionica na temu upisa prava javne svojine u okviru projekta ”Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom”, koji sprovode Grad Novi Sad – Gradska uprava za imovinu i imovinsko – pravne poslove i opštine Apatin i Sremski Karlovci u okviru programa Exchange 5, održana je u Apatinu.

Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Projektom je planirano unapređenje procesa uspostavljanja prava javne svojine na komunalnoj infrastrukturi Grada Novog Sada i opština Apatin i Sremski Karlovci u cilju stvaranja uslova za ubrzani lokalni ekonomski razvoj i približavanja lokalnih samouprava građanima i privredi.

Na radionici su pored predstavnika opština Apatin i Sremski Karlovci, Grada Novog Sada,   nadležnih javnih komunalnih preduzeća učestvovali i predstavnici Republičkog geodetskog zavoda. Učesnici skupa razgovarali su o procedurama upisa prava javne svojine nad vodovima komunalne infrastrukture sa stanovišta realizacije predstojećih projektnih aktivnosti.

Planirano je održavanje ukupno tri radionice na temu razmene znanja i iskustava u dosadašnjem toku upisa prava javne svojine u partnerskim lokalnim samoupravama.

Projekat “Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom” vredan je 242.860,18 evra, započet je 22. decembra 2018. godine i traje 24 meseca.

 

Apatin, 12. jun 2020. godine

Prethodni tekstSaopštenje sa 30. Sednice OIK
Sledeći tekstUmanjene takse za elektronske prijave prava industrijske svojine.