Obaveštenje o tretmanu odraslih komaraca Sremski Karlovci