Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

OPŠTINSKA UPRAVA

Dana: 01.10.2020. godine

Sremski Karlovci                                                               

                                                                                  

                                                                                                         

Obaveštenje građanima

 

Obaveštavamo Vas da smo u proteklom periodu izvršili postavljanje saobraćajne signalizacije u skladu sa Glavnim projektom saobraćajne signalizacije u centralnoj zoni Sremskih Karlovaca, broj 1219/2016 iz decembra 2016. godine, usvojenim u martu 2017. godine i objavljenim u („Službenom listu opštine Sremski Karlovci“ br.5/2017) pa je samim tim došlo i do promene režima saobraćaja u pojedinim ulicama iz dvosmernog u jednosmerni režim odvijanja saobraćaja. Promene režima saobraćaja se odnosi na sledeće ulice:

  • Vojvođanska,
  • Pinkijeva,
  • Nikole Tesle (deo prema ulici Patrijarha Rajačića),
  • Novosadska,
  • Čika Đurina,
  • M. Stratimirovića krak (deo od M. Stratimirovića prema Svetozara Markovića).

Takođe, postavljena je i signalizacija za pešačku zonu na ulazima na Trg Branka Radičevića.

Period privikavanja na novi režim odvijanja saobraćaja je određen i trajaće narednih 30 dana, nakon čega će se primenjivati represivne mere sankcionisanja nepoštovanja postavljene saobraćajne signalizacije.