ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу члана 3. Правилника о начину и критеријумима за расподелу средстава за манифестације, пројекте и програме од интереса за Општину Сремски Карловци у области културе („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 2/19),  Одлуке о Буџету Општине Сремски Карловци за 2021. годину („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, број 65/20) и члана 63. став 1. тачка … Настави са читањем ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2021. ГОДИНУ