Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci, zbog državnog praznika (neradnih dana 15. i 16. februar), obaveštava:

PRODUŽAVA SE TRAJANjE JAVNE PREZENTACIJE

Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na katastarskoj parceli broj 7946 K.O. Sremski Karlovci, za izgradnju objekta za trgovinu na malo (supermarket) u Sremskim Karlovcima

Naručilac projekta i podnosilac zahteva je „Univerexport export-import“ d.o.o. Novi Sad, Sentandrejski put br. 165, Novi Sad, stručni obrađivač urbanističkog projekta je Studio za projektovanje „MOD arhitekt“ d.o.o. Novi Sad, Branislava Borote br. 7, Novi Sad.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta, produžiće se do 18.02.2021. godine, od 08.00 do 13.00 časova, u prostorijama Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1 u Sremskim Karlovcima i internet stranici Opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs > VESTI > Urbanizam.

Informacije i obaveštenja o javnoj prezentaciji mogu se dobiti u toku trajanja javne prezentacije od ovlašćenog lica Sofije Zlokolice, mast.inž.arh, putem elektronske pošte slanjem upita na sledeću adresu: urbanizam@sremski-karlovci.org.rs, ili na telefon 021/685-3034.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja, dostave Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, isključivo u pisanom obliku preko pisarnice Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, u toku trajanja javne prezentacije, a zaključno sa danom završetka javne prezentacije.

Po isteku javne prezentacije, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Autonomne pokrajine Vojvodine sprovešće postupak stručne kontrole pred Komisijom za planove, koja će razmatrati urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama pristiglim u toku trajanja javne prezentacije.