REŠENjE O POSTAVLjENjU NAČELNIKA
Prethodni tekstJAVNI OGLAS ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNOG NADMETANjA ZA REDOSLED STAJANjA NA POKRETNIM TEZGAMA I IZLOŽBENIM ŠTANDOVIMA (TIPSKI DRVENI KIOSCI) ZA PRODAJU PROIZVODA DOMAĆE RADINOSTI, STARIH I UMETNIČKIH ZANATA I PREHRAMBENIH PROIZVODA U PEŠAČKOJ ZONI U SREMSKIM KARLOVCIMA
Sledeći tekstOdluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu 2 (DVE) SEOSKE KUĆE i dodelu paketa pomoći u vidu građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu broja osvojenih bodova