Решење о образовању и именовању чланова стручне комисије за спровођење поступка Јавног конкура за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Општине Сремски Карловци за 2021. годину