ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ МЕСТА РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

НАПОМЕНА: Обавештење о Јавном конкурсу објављено је дана 16.03.2021.у дневним новинама “Дневник“.