Odbornici Skupštine opštine Sremski Karlovci 29. decembra usvojili su predlog Odluke o budžetu za 2022. godinu, po kojoj bi u opštinsku kasu trebalo da se slije, sa prenetim neutrošenim parama za posebne namene, 694.080.000 dinara.

Najviše novca očekuje se od naplate poreza – 314.061.000 dinara. Najvećim delom se računa na ostvarenje poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 220.428.000 dinara, od poreza na imovinu 76.433.000 dinara, 12,9 miliona od poreza na dobra i usluge i na još 4,3 miliona dinara ostalih poreskih prihoda. Tekući nenamenski transferi od drugih nivoa vlasti su planirani u iznosu od 36.768.000 dinara, dok je od kapitalnih namenskih transfera u predlog odluke ugrađeno 200 miliona dinara na osnovu ugovora o prenosu sa Upravom za kapitalna ulaganja APV.

Usvojeni su i kadrovski plan za Opštinsku upravu i Pravobranilaštvo u ovoj godini, data saglasnost na program rada Turističke organizacije i poslovanja JKP „Belilo“, te predlog programa uređenja građevinskog zemljišta u 2022, kao i predlog Lokalnog antikorupcijskog plana opštine za period od 2022. do 2025. godine.

tekst: Zorica Milosavljević

Prethodni tekstNovogodišnje čestitke predsednika Opštine i predsednika Skupštine opštine Sremski Karlovci
Sledeći tekstLOKALNI AKTIKORUPCIJSKI PLAN OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI ZA PERIOD OD 2022. DO 2025. GODINE