ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ