четвртак, 29 јула, 2021

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ

ПРОСТОРНИ ПЛАН ППО Сремски Карловци Текстуални део Графички прилози   ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Текстуални део плана Графички прилози ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА (текстуални и графички део) Текстуални део Графички део ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 3.1_PDR_od_okretnice_na_Dudari_strazilovskogputa_u_Sr_Karlovcima 1609-3-namena, saobracaj, nivelacija i regulacija-Model.dwf 1609-PDR-saobracajnica od Dudare...

ОЗАКОЊЕЊЕ

СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ 2019. СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ 2018. СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ 2017. СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ 2016.

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја...

obrazac-1-tabele-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja 2017 obrazac-1-prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja 2017   На основу члана 18. и 19.Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15), члана 4, 6 и 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног...

ПРЕДЛОГ СТАТУТА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Овде се налази Предлог Статута Спортског савеза општине Сремски Карловци усклађен са Законом о спорту, који је усвојен на седници Управног одбора ССОСК. На основу чл. 40. ст.2., чл. 55. ст.3. тач. 1. Закона о...

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПДР радне зоне „Просјанице“

пштина Сремски Карловци, Општинска управа, Одељење за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине, у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,81/09-исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за парцелу 3432/1 К.О. Сремски Карловци

Општина Сремски Карловци, Општинска управа, Одељење за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10...

Потврђен урбанистички пројекат

У складу са чл. 63. став 8. Закона о планирању и изградњи, објављује се Урбанистички пројекат за парцелу бр. 3432/1 К.О. Сремски Карловци инвеститора Бранислава Крстића из Новог Сада. Урбанистички пројекат је потврђен од стране...

ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА (легализација)

Сви нерешени захтеви из легализације, сматрају се захтевима за озакоњење, ступањем на снагу Закона о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", бр. 96/2015) дана 27.11.2015. године. Уколико немате поднет захтев за легализацију (активан предмет) у Одељењу...

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Републички геодетски завод - катастар непокретности (увид у лист непокретности) Портал за креирање корисничког налога и пријављивање у систем електронског подношења захтева Републички завод за заштиту споменика културе - Београд Завод...

ОГЛАСНА ТАБЛА

Према Закону о општем управном поступку (Сл. лист СРЈ" бр. 33/97, 31/31 и "Сл. гласник РС" бр. 30/10) достављање писмена се сматра извршеним прибијањем писмена на огласну таблу органа који води поступак, у следећим случајевима: 1) Промене...
Сремски Карловци
scattered clouds
19.6 ° C
24.1 °
18.5 °
61 %
1.7kmh
27 %
Чет
34 °
Пет
37 °
Суб
38 °
Нед
39 °
Пон
29 °