Добра

27.03.2021.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

06.07.2020.

ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА

                                                         26.06.2020.

                                 ВЕРТИКАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

                                                         04.05.2020.

НАБАВКА И УГРАДЊА БРЗИНСКИХ ДИСПЛЕЈА СА ПРИКАЗОМ БРЗИНЕ НА ПУТНИМ ПРАВЦИМА СА ВЕЛИКОМ ФРЕКВЕНЦИЈОМ САОБРАЋАЈА

16.03.2020.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

 

 

10.06.2019.

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРOЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ,БРОЈ 1.1.6

 

07.06.2019.

ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА БРОЈ III-1-1-1

 

08.03.2019.
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,
 ЈН ОП IX-1-1-2

 

20. 02. 2019.
Економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности  
број, ЈН МВ VII-1-1-3.

16. 08. 2018.

НАБАВКА ШТАНДОВА-КУЋИЦА ЗА ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА, ЈН МВ VIII-1-1-5

 

18. 04. 2018.

ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ЈН МВ III-1-1-1

 

 

02. 04. 2018.

НАБАВКА ШТАНДОВА-КУЋИЦА ЗА ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА

ЈН МВ VIII-1-1-4

 

27. 03. 2018.

НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ,

ЈН МВ III-1-1-2

 

 

07. 03. 2018.

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈН ОП IX-1-1-3

 

 

 

13.12.2017

ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ЈН МВ IX-1-1-9

 

15. 11. 2017.

ВЕРТИКАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЈН МВ IX-1-1-5

 

14. 11. 2017.

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЈН МВ VII-1-1-8

 

25. октобар 2017.

ВЕРТИКАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЈН МВ IX-1-1-5

31. мај 2017.

Гориво за службена возила ЈН МВ број III-1-1-3

31. 05. 2017. Позив за подношење понуда

31. 05. 2017. Конкурсна документација

13. 06. 2017. Одлука о додели уговора

11. 07. 2017. Обавештење о закљученом уговору

20. април 2017.
Видео надзор на раскрсницама и установама
ЈН МВ VIII-1-1-2
 06. април 2017.
НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
ЈН МВ III-1-1-6
 1. 06.04.2017. – Позив за подношење понуда 
 2. 06.04.2017. – Конкурсна документација
 3. 13.04.2017. – Питања и одговори
 4. 19.04.2017. – Одлука о додели уговора
 5. 25.04.2017. – Обавештење о закљученом уговору
10. март 2017.
Набавка електричне енергије
ЈН ОП IX-1-1-1
14.  фебруар 2017.
Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 5 (пет) сеоских домаћинстава RHP-W2/III-01-36
02. децембар 2016.
Набавка намештаја за „Омладински клуб Сремски Карловци“
ЈН МВ I/ 2-01-15

01. децембар 2016.

Набавка технике и опреме за
„Омладински клуб Сремски Карловци“

24. октобар 2016.

Набавка 9 пакета грађевинског материјала

 

број: РХП-W2 /III-01-34

Конкурсна документација (тендерски досије )

– Одлука о додели уговора 

Обавшетење о закљученом уговору – РХП – грађ. мат.

21. октобра 2016.

Саобраћајна сигнализација (хоризонтална и вертикална)
ЈН МВ V -001-7
02.09.2016.
Електрична енергија
ЈН ОП V-001-2

18.08.2016

Грађевински материјал за избегла лица
ЈН МВ III -001-8

29. 07. 2016.

НАБАВКА ТУЦАНИКА ЗА ПОПРАВКУ ПУТЕВА У ГРАЂЕВИНСКОМ И ВАНГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

 

 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 2. КОНКУРСА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНАЦИЈЕ – ТУЦАНИК
 4. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПП- ТУЦАНИК
 5. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1
 6. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 7. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

23.06.2016.

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА

05.05.2016.

Реализација пројекта РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ,
ЈН ОП V -001-4

29. март 2016.

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ИРЛ СА КиМ
 1. Позив за подношење понуда за набавку грађевинског материјала и опреме за ИРЛ са КиМ, ЈН 1.1.9;
 2. Конкурсна документација за набавку грађевинског материјала и опреме за ИРЛ са КиМ, ЈН 1.1.9;
 3. Одлука о додели уговора за набавку грађевинског материјала и опреме за ИРЛ са КиМ, ЈН 1.1.9
 4. Обавештење о закљученом уговору за за набавку грађевинског материјала и опреме за ИРЛ са КиМ, ЈН 1.1.9;

22. децембар 2015.

НАБАВКА РОБЕ, ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА
ЗА ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ИРЛ
22. децембар 2015.
НАБАВКА РОБЕ, ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА
ЗА ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗБЕГЛИЦА
 

17.12.2015.

ОПРЕМАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

 

16. децембар 2015.

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ИРЛ
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
 

ОПРЕМАЊЕ АМБУЛАНТЕ

 

22.09.2015.

ЕНТЕРИЈЕРСКО ОПРЕМАЊЕ МАГИСТРАТА – ВИНОТЕКА
 1. Одлука о покретању поступка јавне набавке добара – Ентеријерско опремање Магистрата – Винотека, ЈН МВ ИВ-001-5;
 2. Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – Ентеријерско опремање Магистрата – Винотека, ЈН МВ ИВ-001-5;
 3. Конкурсна документација за јавну набавку добара – Ентеријерско опремање Магистрата – Винотека, ЈН МВ ИВ-001-5;
 4. Техничка спецификација за јавну набавку добара – Ентеријерско опремање Магистрата – Винотека, ЈН МВ ИВ-001-5;

05.08.2015.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ

29. мај 2015.

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ТОНЕРА ЗА
ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ И РИБОНИ ЗА МАТРИЧНЕ ШТАМПАЧЕ
 • Позив за достављање понуда за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал, тонери за ласерске штампаче и рибони за матричне штампаче, ЈН МВ ВИИ-001-10;
 • Конкурсна документација за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал, тонери за ласерске штампаче и рибони за матричне штампаче, ЈН МВ ВИИ-001-10;
 • Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал, тонери за ласерске штампаче и рибони за матричне штампаче, ЈН МВ ВИИ-001-10;
 • Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал, тонери за ласерске штампаче и рибони за матричне штампаче, ЈН МВ ВИИ-001-10 – Партија 2 – тонери;
29. мај 2015.
НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ БОКСОВА
ЗА ОДЛАГАЊЕ КОНТЕЈНЕРА
19. мај 2015.
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА СА КиМ
 
 • Позив за достављање понуда за јавну набавку добара – набавка градјевинског материјала и опреме за интерно расељена лица са КиМ, ЈН МВ ИИИ-001-3/2015;
 • Конкурсна документација за јавну набавку добара – набавка градјевинског материјала и опреме за интерно расељена лица са КиМ, ЈН МВ ИИИ-001-3/2015;
18. мај 2015.
НАБАВКА ЕЛЕМЕНАТА ВЕРТИКАЛНЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
 
 • Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – набавка елемената вертикалне и обележавање хоризонталне сигнализације, ЈН МВ ИВ-001-7;
 • Конкурсна документација за јавну набавку добара – набавка елемената вертикалне и обележавање хоризонталне сигнализације, ЈН МВ ИВ-001-7;

5. мај 2015.

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
21. априла 2015.
ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
25. фебруар 2015.
НАБАВКА ВИНА ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ (ПОКЛОНИ)
 

14. јануар 2015.

НАБАВКА И МОНТАЖА ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ